ReinvEntion   of    aRT 

 Camouflage  >  The Famous American Abstract Artist 

  So you've heard that Camouflage is  the Master of Cool 

camouflage the famous abstract artist
FASHION > IS WAR ON WOMEN
NIEMODNA POLKA
by Camouflage - the Famous American Abstract Artist
March, 2018
ReinvEntion of arT    ReinvEntion of arT    ReinvEntion of arT

Autorzy / Blogerzy dla rubryki Niemodna Polka

Poszukujemy osób z ciętym językiem do prowadzenia rubryki “Niemodna Polka” dla satyrycznego magazynu. Nie chodzi nam o ośmieszanie, a raczej o konstruktywną krytykę. Rozumiemy, że moda, jak i muzyka, jest narzędziem w rękach korporacji używanym do zdemoralizawania społeczeństwa. Chcemy również usłyszeć krytykę używania angielskich słów i wyrażeń na blogach modowych. Artykuły mogą być publikowane pod pseudonimem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

  • CV ze zdjęciem,
  • Listę 4 nagłówków na temat,
  • Artykuł dla jednego z tematów (nie więcej niż 500 słów).

Email: jobs (at) reoa.net

ReinvEntion of arT    ReinvEntion of arT    ReinvEntion of arT